Praktijkinformatie
Aanmelden
Afspraak maken
Afspraak afzeggen
De verwijsbrief
Werkwijze
DBC
Voorwaarden en tarieven
Zorgverzekering


Werkterrein
Psychotherapie
Cognitieve Gedragstherapie
EMDR
IPT
AFT
Relatietherapie
Basis ggz, specialistische ggz
Effectmeting met ROM


Praktijk voor Psychotherapie Den Haag

Contactgegevens
Bezoekadres
Wachtlijstbeleid
Klachtenbeleid
Privacybeleid
Waarnemingsregeling
Informatie voor huisartsen
Links

Drs J.G.M. Van Heijningen


Psychologische behandeling, consultatie en coaching


GZ-psycholoog BIG-inschrijfnummer: 99050262625

AGBcode: 94013999

Lid van NIP 21500

Psychotraumatherapeut, Basistherapeut NET (narrative exposure therapy)

KvK Haaglanden 60596791

Per mail te bereiken: joosjevanheijningen@hotmail.com


Behandeldagen: dinsdag

Joosje van Heijningen is vooral gespecialiseerd in individuele therapie voor volwassenen, adolescenten en kinderen.

Joosje werkt voornamelijk in de Basis GGZ en heeft voor 2021 geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.


U betaalt eerst de factuur zelf en u kunt deze achteraf indienen bij uw eigen verzekeraar. Wanneer er aan de polisvoorwaarden wordt voldaan heeft u recht op minimaal 75% vergoeding. Als u een restitutiepolis heeft en er aan de polisvoorwaarden voldoet, heeft u recht op 100% vergoeding. Sommige zorgverzekeraars hebben aanvullende voorwaarden.


De site www.zorgwijzer.nl kan u wellicht verder helpen.Voor 2021 gelden voor de Basis GGZ de volgende maximumtarieven:

180001  Kort, 294 minuten                                 €    522,13

180002 Middel, 495 minuten                               €    885,01

180003 GGZ Intensief, 750 minuten                     € 1.434,96

180004 GGZ Chronisch, 750 minuten                   € 1.380,49

180005 Onvolledig behandeltraject                       €    228,04

Code Prestatie Maximumtarief

180001 Kort € 522,13

180002 Middel € 885,01

180003 Intensief € 1.434,96

180004 Chronisch € 1.380,49