Praktijk voor Psychotherapie Den Haag Relatietherapie

Relatietherapie is erop gericht relationele problemen tussen

partners op te lossen. In iedere relatie komen spanningen,

ergernissen en ruzies voor; dit is normaal en hoeft niet te duiden

op een ongezonde of falende relatie.

Maar wanneer partners in hun relatie tegen problemen oplopen waar
zij zelf niet meer uit komen kunnen zij hulp van buitenaf in schakelen.


Samen met beide partners brengt de therapeut de problemen in de

relatie in kaart. Vervolgens gaan we tijdens de therapie op zoek

naar oplossingen voor deze relationele problemen.


Dit gebeurt door gesprekken tijdens de sessies waaraan beide partners deelnemen.
Hieruit kunnen bijvoorbeeld nieuwe omgangspatronen en betere communicatie voortkomen, waardoor de neerwaartse spiraal doorbroken wordt en de relatie weer voor beide partners bevredigend wordt.

De therapeut biedt geen kant en klare oplossingen; beide partners zullen energie moeten steken in zichzelf en hun relatie om de relatietherapie te laten slagen.


De behandeling

Cognitieve Gedragstherapie CGT

EMDR

Interpersoonlijke Psychotherapie IPT

AFT

Privacybeleid