Praktijkinformatie
Aanmelden
Afspraak maken
Afspraak afzeggen
De verwijsbrief
Werkwijze
Zorgprestatiemodel
Voorwaarden en tarieven
Zorgverzekering


Werkterrein
Psychotherapie
Cognitieve Gedragstherapie
EMDR
IPT
AFT
Relatietherapie
Basis ggz, specialistische ggz
Effectmeting met ROM


Praktijk voor Psychotherapie Den Haag

Contactgegevens
Bezoekadres
Wachtlijstbeleid
Klachtenbeleid
Privacybeleid
Waarnemingsregeling
Informatie voor huisartsen
LinksAlgemeen privacy beleid

De psychotherapeut heeft een beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat in de sessies besproken wordt vertrouwelijk is en blijft.

In overleg wordt er na de intake een korte brief naar uw huisarts gestuurd zodat hij/zij op de hoogte is dat u bij onze praktijk onder behandeling bent. Hierin staat kort uw klacht vermeld, de diagnose en de vorm van therapie die toegepast wordt.

Om de kwaliteit van de therapie te garanderen is het belangrijk dat er soms overlegd wordt met collega's, zodat zij meedenken over de voortgang van de therapie. Dit gebeurt anoniem. Mochten er vragen van andere behandelaars of keuringsinstanties over u gesteld worden, dan wordt altijd eerst met u overlegd voordat wij ingaan op deze vragen.

De declaratie vindt plaats in de vorm van een DBC (diagnose-behandel-combinatie). Deze wordt naar uw zorgverzekeraar gestuurd. In deze DBC staat de diagnose vermeld en hoeveel tijd er  aan de behandeling is besteed. De DBC wordt ook opgestuurd naar de DIS (Dbc informatie systeem). Dit is een database waarin de gegevens anoniem worden opgeslagen.

Voor de uitgebreide persoonlijke privacy statements verwijzen wij u naar de persoonlijke pagina’s van de therapeuten.


Via deze website verzamelen wij geen gegevens,