Praktijkinformatie
Aanmelden
Afspraak maken
Afspraak afzeggen
De verwijsbrief
Werkwijze
Zorgprestatiemodel
Voorwaarden en tarieven
Zorgverzekering


Werkterrein
Psychotherapie
Cognitieve Gedragstherapie
EMDR
IPT
AFT
Relatietherapie
Basis ggz, specialistische ggz
Effectmeting met ROM


Praktijk voor Psychotherapie Den Haag

Contactgegevens
Bezoekadres
Wachtlijstbeleid
Klachtenbeleid
Privacybeleid
Waarnemingsregeling
Informatie voor huisartsen
Links

Cognitieve Gedrags Therapie (CGT) is een effectieve en wetenschappelijk onderbouwde, psychologische methode om klachten en problemen aan te pakken.

Het is niet een specifieke behandeling, maar eerder een systematische manier van probleembenadering en probleemoplossing.


CGT kan zich bezig houden met zowel het verleden, het heden als de toekomst van de cliënt en is oplossingsgericht waardoor er vrij snel veranderingen kunnen optreden.

De cliënt leert om te kijken naar het eigen patroon van denken, voelen en doen en leert van daaruit anders te denken, voelen en gedragen.


In CGT is net zoals bij andere therapievormen een goede therapeutische relatie belangrijk. Samen met de cliënt formuleert de therapeut duidelijke behandeldoelen.

CGT streeft ernaar om de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten door ze actief te betrekken en te laten werken met opdrachten en oefeningen voor thuis, zodat veranderingen juist buiten de praktijk geleerd worden.Cognitieve Gedrags Therapie