Praktijkinformatie
Aanmelden
Afspraak maken
Afspraak afzeggen
De verwijsbrief
Werkwijze
Zorgprestatiemodel
Voorwaarden en tarieven
Zorgverzekering


Werkterrein
Psychotherapie
Cognitieve Gedragstherapie
EMDR
IPT
AFT
Relatietherapie
Basis ggz, specialistische ggz
Effectmeting met ROM


Praktijk voor Psychotherapie Den Haag

Contactgegevens
Bezoekadres
Wachtlijstbeleid
Klachtenbeleid
Privacybeleid
Waarnemingsregeling
Informatie voor huisartsen
Links

Praktijk voor Psychotherapie M.J. Molhoek


Drs Marja Molhoek

Psychotherapeut / GZ psycholoog


Psychotherapeut BIG-inschrijfnummer: 19059349616

GZ-psycholoog BIG-inschrijfnummer: 19059349625
AGBcode: 94004136
KvK Haaglanden 27344389

Supervisor/leertherapeut  Lid van NVP, VGCt®, NVP, LVVP, Vereniging EMDR Ned., Vereniging IPT Ned. en NVGzP.


Telefonisch te bereiken: 070 220 69 23 of  06 117 528 67
Per mail: mjmpraktijk@kpnmail.nl

Behandeldagen: maandag, dinsdag en woensdag

Vooral gespecialiseerd in individuele therapie voor volwassenen, adolescenten

(vanaf 18 jaar) en ouderen.


Ik ben aangesloten bij het landelijke therapeutennetwerk van ARQ IVP - www.arq.org. In dat kader begeleiden en behandelen behandel ik mensen die onder andere te maken hebben gehad met ingrijpende gebeurtenissen op het werk.


Marja Molhoek heeft contracten afgesloten voor 2024 met de volgende zorgverzekeraars:


ONVZ, VvAA, Jaaah, PNO Zorg (heet vanaf 2023 ONVZ), DSW, Stad Holland

De tarieven die door mij doorberekend worden bij zelfbetalers of bij niet door mij gecontracteerde zorg zijn volgens de NZA. Op https:\\zorgprestatiemodel.nza.nl vindt u alle landelijke tarieven. Bij gecontracteerde zorg ontvangt de therapeut een percentage van deze tarieven al naar gelang het afgesloten tarief. Bij niet gecontracteerde zorg betaalt u eerst zelf de rekening aan de therapeut en kunt u de factuur bij uw zorgverzekeraar indienen. U ontvangt al naar gelang uw eigen zorgverzekering een bedrag van uw verzekeraar terug. Vraag dit na bij uw eigen zorgverzekeraar.


Voorbeeld psychotherapie:

Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II - behandeling: 60 minuten: € 176,30

Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II - diagnostiek: 60 minuten: € 199,34


Deze tarieven zijn incl. voorbereiding, intercollegiaal overleg, overleg huisarts, verwerken vragenlijsten, diagnose-stelling, ZPM typering, e-mail met clienten, planning, administratie en declaratie.

2022 kwaliteitsstatuut II.pdf

Intern Privacy beleid Praktijk voor Psychotherapie M.J. Molhoek