Praktijkinformatie
Aanmelden
Afspraak maken
Afspraak afzeggen
De verwijsbrief
Werkwijze
DBC
Voorwaarden en tarieven
Zorgverzekering


Werkterrein
Psychotherapie
Cognitieve Gedragstherapie
EMDR
IPT
AFT
Relatietherapie
Basis ggz, specialistische ggz
Effectmeting met ROM


Praktijk voor Psychotherapie Den Haag

Contactgegevens
Bezoekadres
Wachtlijstbeleid
Klachtenbeleid
Privacybeleid
Waarnemingsregeling
Informatie voor huisartsen
Links

U kunt van maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 9.00 uur telefonisch
contact opnemen voor het maken van een afspraak op de praktijk:
06-516 600 39.


U kunt ook een email sturen:


info@schipper-en-molhoek.nl


De verwijsbrief van uw huisarts

Om uw behandeling bij uw zorgverzekering te kunnen declareren,
dient de verwijsbrief van uw huisartsaan bepaalde eisen te voldoen.

De verwijsbrief dient te vermelden:


Met de verwijzing naar de basis GGZ of de specialistische GGZ wordt, kort gezegd, een verschil gemaakt tussen behandelingen van enkelvoudige en meer ingewikkelde psychische problematiek.


Het afzeggen van een afspraak

Een gemaakte afspraak kan telefonisch, via voicemail, sms of e-mail afgezegd worden tot 24 uur vóór de tijd waarop de afspraak staat. Valt de afspraak op maandag, dan dient u vóór vrijdag 13.00 uur af  te zeggen.


Bij niet afzeggen of te laat afzeggen ontvangt u rechtstreeks een factuur van
€ 50,00 van onze praktijk, conform de richtlijnen van de LVVP. Deze niet nagekomen afspraak wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.


Wij hanteren momenteel een cliëntenstop

Op het moment is er geen mogelijkheid om u aan te melden voor een behandeling. Alle drie de behandelaars hebben een overvolle agenda voor de komende maanden. Ook de wachtlijst is vol. Wij vragen u begrip voor de situatie. Als u zich toch aanmeldt wordt er in verband met de drukte niet gereageerd op uw mail en geen contact opgenomen door ons.


De afspraak