Praktijkinformatie
Aanmelden
Afspraak maken
Afspraak afzeggen
De verwijsbrief
Werkwijze
Zorgprestatiemodel
Voorwaarden en tarieven
Zorgverzekering


Werkterrein
Psychotherapie
Cognitieve Gedragstherapie
EMDR
IPT
AFT
Relatietherapie
Basis ggz, specialistische ggz
Effectmeting met ROM


Praktijk voor Psychotherapie Den Haag

Contactgegevens
Bezoekadres
Wachtlijstbeleid
Klachtenbeleid
Privacybeleid
Waarnemingsregeling
Informatie voor huisartsen
Links

Op de verwijziging van uw huisarts dient te staan voor welke GGZ u verwezen wordt: basis GGZ of specialistische GGZ.

Als gedurende de behandeling blijkt dat de klachten ernstiger zijn dan eerder geïndiceerd, kunt u verschoven worden naar een ander zorgzwaarte product of indien nodig naar de specialistische GGZ. Hiertoe dient u in sommige gevallen een nieuwe verwijzing van de huisarts te hebben.


Om uw behandeling bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren hebben wij van u de volgende documenten nodig en verzoeken u deze mee te nemen bij uw eerste afspraak:

- een verwijsbrief van uw huisarts met diagnose en verwijzing specifiek naar de basis GGZ (basis) of de specialistische GGZ

- verzekeringspasje

- uw BSN nummer

- rijbewijs, paspoort of identiteitskaart

Wij dienen als zorgverlener ook daadwerkelijk uw identiteit vast te stellen aan de hand van uw rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument en zullen soms een kopie maken.


Effectmeting met ROM

Via de mail zult u (minimaal) aan het begin en aan het einde van de behandeling een digitaal invulformulier ontvangen met een aantal vragen waarop u de antwoorden kunt aanvinken. Deze metingen worden gebruikt om het effect van de behandeling in kaart te brengen.

De zorgverzekeraar stelt de eis dat er op deze manier aan effectmeting wordt voldaan. U wordt verzocht om hieraan mee te werken.


Tarieven voor zelfbetalers en niet gecontracteerde zorg

De tarieven die door ons doorberekend worden bij zelfbetalers of bij niet door ons gecontracteerde zorg zijn volgens de NZA. Op https:\\zorgprestatiemodel.nza.nl vindt u alle landelijke tarieven.
Bij gecontracteerde zorg ontvangt de therapeut een percentage van deze tarieven al naar gelang het afgesloten tarief.

Bij niet gecontracteerde zorg betaalt u eerst zelf de rekening aan de therapeut en kunt u de factuur bij uw zorgverzekeraar indienen. U ontvangt al naar gelang uw eigen zorgverzekering een bedrag van uw verzekeraar terug. Vraag dit na bij uw eigen zorgverzekeraar.


Voorbeeld psychotherapie:

Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II - behandeling: 60 minuten: € 176,30

Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II - diagnostiek: 60 minuten: € 199,34


Deze tarieven zijn incl. voorbereiding, intercollegiaal overleg, overleg huisarts, verwerken vragenlijsten, diagnose-stelling, ZPM typering, e-mail met cliënten, planning, administratie en declaratie.

Voorwaarden

De praktijk

De afspraak

Hoe wij werken