Praktijkinformatie
Aanmelden
Afspraak maken
Afspraak afzeggen
De verwijsbrief
Werkwijze
Zorgprestatiemodel
Voorwaarden en tarieven
Zorgverzekering


Werkterrein
Psychotherapie
Cognitieve Gedragstherapie
EMDR
IPT
AFT
Relatietherapie
Basis ggz, specialistische ggz
Effectmeting met ROM


Praktijk voor Psychotherapie Den Haag

Contactgegevens
Bezoekadres
Wachtlijstbeleid
Klachtenbeleid
Privacybeleid
Waarnemingsregeling
Informatie voor huisartsen
Links

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een nare ervaring. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen
in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen verwerkt deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten.Aanvankelijk werd deze behandeling vooral toegepast bij mensen met een post traumatische stressstoornis. Dan gaat het om herinneringen
aan schokkende gebeurternissen, die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden en nachtmerries. Daar komen vaak schrik- en vermijdingsreacties bij voor.

Steeds meer klachtgebieden, zoals angststoornissen, depressieve klachten en zelfbeeldproblemen kunnen ook behandeld worden met EMDR, als het klachten zijn die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. Op deze manier kan EMDR als onderdeel bij een bredere cognitieve therapie gebruikt worden.

EMDR is wetenschappelijk onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. Het is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na en eenmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen met langdurig trauma of op meerdere vlakken nare ervaringen en complexere problematiek, duurt de behandeling uiteraard langer.


Hoe werkt het?

Eerst wordt om meer informatie over de traumatische beleving gevraagd. Dan zal de therapeut vragen om aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. De gebeurtenis zit nu in het werkgeheugen.Hierna zal het verwerkingsproces worden opgestart. De therapeut vraagt de cliënt de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. Dit kunnen oogbewegingen zijn, of tikgeluiden met een koptelefoon. Na elke set stimuli wordt er even rust genomen . De therapeut zal de cliënt vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR-procedure brengt meestal een stroom van gedachten, beelden en/of gevoelens en lichamelijke sensaties op gang. Vaak verandert er wat. Steeds wordt de cliënt gevraagd zich te concentreren op deze verandering. Stap voor stap verliest de herinnering aan kracht en emotionele lading. Het wordt dan makkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. De beelden worden vaak vager of kleiner. Andere kanten van de situatie worden duidelijker gezien. Er kunnen spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende betekenis geven aan de gebeurtenis. Deze effecten zorgen ervoor dat de nare gebeurtenissen steeds meer een plek krijgen in de levensgeschiedenis van de persoon. De herinnering wordt opnieuw in het geheugen opgeslagen, maar dan in een minder emotioneel beladen vorm.