Praktijkinformatie
Aanmelden
Afspraak maken
Afspraak afzeggen
De verwijsbrief
Werkwijze
Zorgprestatiemodel
Voorwaarden en tarieven
Zorgverzekering


Werkterrein
Psychotherapie
Cognitieve Gedragstherapie
EMDR
IPT
AFT
Relatietherapie
Basis ggz, specialistische ggz
Effectmeting met ROM


Praktijk voor Psychotherapie Den Haag

Contactgegevens
Bezoekadres
Wachtlijstbeleid
Klachtenbeleid
Privacybeleid
Waarnemingsregeling
Informatie voor huisartsen
Links

Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) is een kortdurende vorm van

pyschotherapie ontwikkeld voor de behandeling van depressie.
De term interpersoonlijk verwijst naar de aanname van IPT dat
veranderingen in relaties met belangrijke anderen een depressie
kunnen uitlokken en dat verbetering in die relaties tot vermindering van
depressie leidt.


In de intake wordt een keuze gemaakt welk onderwerp (focus) in
de behandeling centraal komt te staan.

De 4 focussen van IPT waarmee wordt gewerkt zijn:
Interpersoonlijke psychotherapie