Praktijkinformatie
Aanmelden
Afspraak maken
Afspraak afzeggen
De verwijsbrief
Werkwijze
Zorgprestatiemodel
Voorwaarden en tarieven
Zorgverzekering


Werkterrein
Psychotherapie
Cognitieve Gedragstherapie
EMDR
IPT
AFT
Relatietherapie
Basis ggz, specialistische ggz
Effectmeting met ROM


Praktijk voor Psychotherapie Den Haag

Contactgegevens
Bezoekadres
Wachtlijstbeleid
Klachtenbeleid
Privacybeleid
Waarnemingsregeling
Informatie voor huisartsen
Links

Affectfobie Therapy (AFT) - een vorm van Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie - is een evidence-based, psychotherapiemodel voor de behandeling van persoonlijkheidsproblemen. Affectfobie therapy integreert technieken van psychodynamische, cognitief gedragsmatige en experientiele therapie tot een krachtig geheel, die de effectiviteit van therapie van therapie kan vergroten.

Leren voelen staat centraal

Affectfobie, angst voor gevoelens en emoties, is de gedachte achter deze Affectfobie behandeling.

Wij hebben allemaal onze bewuste en onbewuste manieren om lastige gevoelens als angst, pijn en schaamte niet te voelen. Bij sommige mensen kunnen deze manieren automatische, rigide patronen geworden zijn.
Door deze patronen stagneert hun ontwikkeling. Dat komt bijvoorbeeld
doordat 'gezonde' of adaptieve gevoelens geblokkeerd zijn geraakt.

Leren lastige gevoelens als angst, schaamte, pijn en schuld niet meer te vermijden en zo ruimte te maken voor verborgen, adaptieve gevoelens is het kerndoel van de behandeling. Met als uiteindelijk resultaat het beter functioneren en een betere verbinding met andere mensen.

De effectiviteit van Affect Fobie Therapy is onder andere bewezen in onderstaande onderzoeken: Onderzoek ncbi


Affectfobie Therapy