Praktijkinformatie
Aanmelden
Afspraak maken
Afspraak afzeggen
De verwijsbrief
Werkwijze
Zorgprestatiemodel
Voorwaarden en tarieven
Zorgverzekering


Werkterrein
Psychotherapie
Cognitieve Gedragstherapie
EMDR
IPT
AFT
Relatietherapie
Basis ggz, specialistische ggz
Effectmeting met ROM


Praktijk voor Psychotherapie Den Haag

Contactgegevens
Bezoekadres
Wachtlijstbeleid
Klachtenbeleid
Privacybeleid
Waarnemingsregeling
Informatie voor huisartsen
Links

Informatie voor huisartsen

Sinds enige tijd is nieuwe regelgeving van kracht voor diagnostiek en doorverwijzing van patiënten met psychische klachten.

Onze praktijk biedt de mogelijkheid om voor u de triage uit te voeren die nodig is om vast te stellen of cliënten in aanmerking komen voor  basis GGZ of specialistische GGZ. De basis van onze triage wordt gevormd door het on-line afnemen van een aantal gedigitaliseerde vragenlijsten, bekend onder de merknaam “Telescreen”.  Deze methode van E-diagnostiek werkt in een beveiligde internetomgeving en levert, naast triage- en zorgadvies, ook de basis voor het opstellen van een behandelplan. Omdat Telescreen specifiek is geprogrammeerd op de nieuwe wet- en regelgeving, wordt niet alleen een objectieve zorgindicering gewaarborgd, maar staat ook vast dat alle formele richtlijnen in het advies zijn meegewogen.

Omdat de methodiek van E-diagnostiek niet voor alle patiënten geschikt is, kunt u onze praktijk natuurlijk ook inzetten voor de klassieke (face-to-face) diagnose van potentiële GGZ cliënten.

Waar moet de verwijsbrief voor de GGZ aan voldoen?

Om de behandeling bij de zorgverzekering te kunnen declareren, dient de verwijsbrief van de huisarts aan bepaalde eisen te voldoen.


De verwijsbrief dient te vermelden:


Met de verwijzing naar de basis GGZ of de specialistische GGZ wordt, kort gezegd, een verschil gemaakt tussen behandelingen van enkelvoudige en meer ingewikkelde psychische problematiek.